Huisregels

Algemene voorwaarden van behandeling en betaling
per 1 januari 2022   

Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak, behoudt de mondhygiëniste zich het recht voor een deel van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze kosten variëren van 30.00 tot 70.00 euro, afhankelijk van de gereserveerde behandelingstijd. Bij een volgende vergeten afspraak wordt 5.00 euro extra in rekening gebracht.

De kosten voor een behandeling, hangt af van de gereserveerde tijd en de verrichtingen.

Voor een standaard behandeling hanteren wij een uurtarief van 166,08 euro.

Uitgebreide parodontale behandelingen*, waar vervolgbehandelingen voor nodig zijn wijken af van de standaard behandeling en wijken hiermee ook af van de standaard bedragen.

Indien gewenst kunnen wij hiervan voor u een begroting maken.

De kosten voor een mondhygiënische behandeling geschiedt contant, of aan de hand van pin, wanneer u geen tandartsverzekering heeft.
Wanneer u wel een tandartsverzekering heeft wordt uw behandeling door ons gedeclareerd bij “Infomedics”. Dit is een factory maatschappij waarmee wij samenwerken.

Wij dienen uw 100% nota in bij Infomedics, nadien kan het zijn, dat u van hen nog een restant rekening krijgt. Wanneer u voor 100% vergoeding in aanmerking komt van uw verzekering, zult u van Infomedics geen rekening krijgen.

Wanneer u niet op tijd uw nota betaald aan Infomedics , volgt er een herinnering. Vanaf de tweede herinnering zijn hier ook kosten aan verbonden.

Wanneer u een betalingstermijn met hen wilt afspreken, is dit mogelijk, hieraan zijn wel extra kosten verbonden.
Wanneer u vragen heeft over uw rekening kunt u hen mailen; rekening@infomedics.nl

Of hun website bezoeken; www.infomedics.nl

Wij verzoeken u, om van te voren uw polis goed na te lezen, zodat u weet wat u wel of niet vergoed krijgt. Dit varieert namelijk per verzekering en voorkomt verrassingen nadien. 

Voor de kosten veroorzaakt door aan de mondhygiëniste verwijtbare fouten is de mondhygiëniste aansprakelijk, doch ten hoogste tot een bedrag van het voor die behandeling overeengekomen in rekening te brengen of gebrachte bedrag.

Na een behandeling brengen wij uw tandarts op de hoogte van de behandeling(en) welke wij bij u hebben uitgevoerd middels een rapportage. Deze rapportage sturen wij via een beveiligd netwerk, genaamd  “zorgmail”. In het kader van de privacywet kunt u er  vanuit gaan dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze veilig worden verstuurd. Wanneer u bezwaar heeft tegen het sturen van een rapportage, moet u dit zelf aangeven bij u desbetreffende mondhygiënist. Wanneer wij niets van u vernemen, geeft u hiermee uw akkoord.       

 

* Parodontale behandelingen: Die behandelingen waarbij diep onder het tandvlees gereinigd wordt, per element.